AKTIVITI AKAN DATANG...

...TBA...

Perkhidmatan

Perkhidmatan


Misi Jabatan
 • Memberi perkhidmatan radiologi yang berkualiti, selamat, berorientasikan pesakit, efisien dan kos efektif.
 • Membudayakan pembelajaran perubatan berterusan termasuk latihan dan penyelidikan dalam bidang radiologi.

Visi Jabatan
Beraspirasi menjadi jabatan yang terkehadapan dalam pendidikan radiologi, penyelidikan dan menjadi Pusat Kecemerlangan yang mempunyai peralatan pengimejan  diagnostik tercanggihdalam menyediakan perkhidmatan terbaik dan berkualiti.

Moto Jabatan
Terknologi Terkini, Perkhidmatan Berkualiti

Logo Jabatan

Perkhidmatan
 • Memberikan perkhidmatan radiologi am dan khas (mamografi, ultrasonografi, fluroskopi)
 • Memberikan perkhidmatan radiografi mudah gerak di wad-wad,
 • Menyediakan kemudahan terkini dalam bidang Angiografi,Pengimejan Magnetic Resonans (MRI) dan Tomografi Berkomputer (CT SCAN).
 • Menyediakan perkhidmatan sokongan radiografi di Dewan Bedah (x-ray mudahgerak dan fluroskopi mudahgerak).

Kecanggihan teknologi yang ditawarkan

 • Sistem radiografi digital dan berkomputer secara keseluruhan
 • Pengimejan Resonance Magnetik berkeupayaan 1.5 dan 3 Tesla 
 • CT Scan berkeupayaan 64 slice
 • Mesin angiografi biplane
 • Mesin angiografi hybrid
 • Mesin biopsi mamografi digital penuh dan prone table 

Akademik
 • Menyediakan tempat latihan teori dan praktikal untuk pelajar sarjana radiologi UKM dan pelajar/pelatih juru x-ray/pengimejan diagnostik Universiti Kebangsaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Universiti Teknologi Mara.
Kepakaran Klinikal
 • Dalam bidang CT Scan, MRI dan Radiologi Intervensi dan Endovaskular.