AKTIVITI AKAN DATANG...

...TBA...

Khamis, Oktober 13, 2016

Advance in digital imaging seminar

Advance in digital imaging seminar 13 October 2016Tauliah guna mesin CT Scan Baru Jabatan Radiologi

Jabatan Radiologi telah memperolehi mesin CT Scan baru pada:

Tarikh: 13 Oktober 2016
Tempat: Bilik CT Scan 2

Mesin CT Scan ini berkeupayaan 160 slice. Ianya mempunyai teknologi terkini yang membolehkan imej dihasilkan dengan pantas. Dengan adanya mesin CT Scan yang baru ini, mutu perkhidmatan di jabatan dapat dipertingkatkan.