AKTIVITI AKAN DATANG...

...TBA...

Rabu, Mac 06, 2013

Persidangan TWIN 2013

Persidangan TWIN 2013 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya oleh Jabatan Radiologi PPUKM. Persidangan in telah berlangsung pada: 

Tarikh: 2-5 Mac 2013 
Masa: 8.30 pagi - 5.00 petang
Tempat: Berjaya Times Square Hotel

Persidangan yang berlangsung selama 4 hari ini memberikan pendedahan kepada para peserta yang terdiri daripada pelbagai negara. Hari pertama dan kedua, persidangan ini diadakan di Berjaya Times Square Hotel yang dipenuhi dengan aktiviti perbincangan kes dan berkongsi pengalaman dengan pendekatan dan tekologi terkini yang digunakan. Pada hari ketiga pula persidangan beralih kepada Fakulti Verterina, Universiti Putra Malaysia. Hari keempat persidangan diteruskan di Pusat Perubatan UKM.