AKTIVITI AKAN DATANG...

...TBA...

Isnin, Januari 18, 2021

Pentauliah guna mesin X-ray bilik 2 Jabatan Radiologi HCTM

 Pentauliah guna mesin X-ray bilik 2 Jabatan Radiologi HCTM telah dijalankan pada 18 Januari 2021